AKP - internasjonalt


2003/09/22
Israel May Free Barghouthi in Prisoner Deal
Kjelder seier at Israel kan henda er viljuge til å byta Fatah-leiaren Marwan Barghouti med israelske fangar tekne av Hizbollah.