AKP - internasjonalt


2002/08/24
Klassekampen : Kolombiansk sjakktrekk
"Den kolombianske regjeringa er i gang med å bevæpne 20.000 småbønder til en milits mot Farc-geriljaen i landet. Planen er å opprette «bondepatruljer» i 500 landsbyer hvor militæret i dag helst ikke ferdes."


2002/08/23
Peres møtt av demonstranter i Oslo
Artikkel frå Friheten om demonstrasjonen mot Shimon Peres.


All India Peoples Resistance Forum
Her kan de lesa den fyrste internasjonale bulletinen til AIPRF. Han inneheld mykje stoff om tingingane mellom delstaten Andra Pradesh og KPI (ML) Folkekrig (CPI (ML) People's War).


Antiimperialisme - Palestina - Solidaritet
Lars Akerhaug er leiar i Palestinakomiteen i Oslo og med i AKP. Han legg jamleg ut kommentarar om Palestina på nettloggen sin.


2002/08/22
Välj KPML(r)
Valkampen er i gang i Sverige. Her presenterer KPML (R) dei kommunane dei stiller opp i.


Esterne skeptiske overfor EU
Berre 32% av estarane er positive til eit EU-medlemskap, melder Dagbladet Arbejderen.


2002/08/21
Slovakia : move to ban "propagation of
communism" fails

Eit framlegg om å forby 'propaganda for kommunisme" fall i det slovakiske parlamentet.


Venstresida under lupa
Dansk Folkeparti og den danske regjeringa har kome fram til at det skal lagast ei undersøkjing om aktivitetane til venstreorienterte under den kalde krigen.


Demonstrasjon mot Peres
Indymedia er det lagt ut ein serie bilete frå demonstrasjonen i samband med vitjinga frå Shimon Peres i går.


Meining i dag: Exit Arafat - velkomen, kaptein Måneskin
Hans Olav Brendberg kommenterer kravet om å fjerna Arafat.


Philippines will not hinder US if it goes after exiled communist leader
Filippinane vil ikkje protestera om USA vil ha tak i Jose Maria Sison. Spørsmålet er vel kva Nederland vil gjera...


2002/08/20
The reason for the “anti-Globalization movement” and its revolutionary dynamics
Føderasjonen av tyrkiske arbeidarar i Europa, ATIK, har skrive ei vurdering av antiglobaliseringsrørsla.Defending the right to fight for liberation
Eit intervju med Jose Maria Sison om situasjonen for den revolusjonære rørsla på Filippinane etter at USA har plassert det filippinske kommunistpartiet på terroristlista si.

Les meir på nettstaden til den Nasjonal-demokratiske fronten på Filippinane, NDF.Denne side vert oppdatert av kameratar som arbeider med internasjonale spørsmål i AKP. Ho er eit supplement til nettstaden til AKP. Dei offisielle standpunkta til partiet finn du der. På denne sida vil det verta lagt ut lenketips om internasjonale spørsmål, i hovudsak i tråd med analysane til AKP, men utvalet og kommentarane til dei representerer ikkje naudsynleg ei vedteken line i AKP.