AKP - internasjonalt


2002/10/25
«Bush» sølte blod på Stortinget
Ei gruppe aksjonistar protesterte mot krigsførebuingane mot Irak og krigen i Afghanistan ved å tømma «blod» utanfor Stortinget, UD og regjeringskvartalet.
Bilete frå aksjonen.


RV: For en norsk fredspolitikk - stopp krigen mot Irak
Landsstyret i RV om den komande krigen mot Irak.


Emneregister for AKP-veven
Det er laga eit emneregister for artiklane på AKP-veven. Her er nokre emne som er relevante for denne sida:
Antirasisme, antifascisme, flyktninge- og asylpolitikk
EU-motstand, globalisering
Internasjonal politikk og analyseTerror i Moskva og makthavernes ansvarsfraskrivelse
Internasjonal sekretær i AKP, Arnljot Ask, om gisselsaka i Moskva.


Klassekampen : Kuppoffiserer med ny aksjon
Peter M. Johansen skriv om nye sprell frå offiserar som vil styrta president Chavez i Venezuela.


2002/10/24


FT: US right scents a new 'axis of evil' in Latin America
Valoppslutnaden til venstrevridde kandidatar i Latin-Amerika skræmer USA.


Narco News: Brazilian Countdown
Nedteljing til valet av Lula som ny president i Brasil.


Tyrkisk politiker anholdt for at tale kurdisk
Ein kurdisk politikar er arrestert for å nytta kurdisk, noko som er forbode etter den tyrkiske vallova.


Klassekampen : Legger jordbruket øde
Sissel Henriksen skriv om korleis Israel øydelegg det palestinske jordbruket.


2002/10/23
Klassekampen: Historier fra etkjempende folk
Nestleiaren i AKP kjem med ei bok om Kurdistan, i samarbeid med fotografen Veronica Melå.


2002/10/21