AKP - internasjonalt


2003/06/10
Iraq's companies head for sell-off
BBc melder at statlege verksemder i Irak kan verta privatiserte innan året er omme.


2003/06/09
Freedom Road: Against Occupation! Against Empire!
"The Tasks of the Anti-War Movement After the Invasion of Iraq." Freedom Road Socialist Organisation, som hadde ein innleiar på Revolusjon!-konferansen, skriv om arbeidsoppgåvene for antikrigsrørsla.