AKP - internasjonalt


2003/05/16
EU judge refuses to unfreeze assets of CPP leader
EU-domstolen i Luxembourg nekta å opna bankkontoane til Jose Maria Sison.2003/05/13
Remove the CPN(Maoist)/United people's Front from the US "Terrorist" List
45 organisasjonar frå heile verda har skrive under på ait opprop om å fjerne det nepalse maoistpartiet frå terrorlista til USA.


2003/05/12
Rahul Mahajan: Hvem bryr seg om Irak?
"Etter Golfkrigen tvang USA resolusjon 687 gjennom i FNs sikkerhetsråd. Denne innebar økonomiske sanksjoner, blant annet ble landet nektet all eksport mens all import skulle godkjennes av Sikkerhetsrådets sanksjonskomité (alle medlemmer her kan nekte godkjennelse uten forklaring - ikke det at det betydde så mye all den tid Irak ikke hadde lov til å tjene penger til å kjøpe ting). Dette var de mest omfattende sanksjonene som noen sinne var blitt innført i moderne tid, og de skulle ikke heves før FNs våpeninspektører kunne garantere at Irak ikke hadde atom-, biologiske eller kjemiske våpen eller ballistiske raketter med mer enn en viss rekkevidde, noe som er sauset sammen som "masseødeleggelsesvåpen"."


Vegkart for fred eller ny katastrofe?
Ingrid Baltzersen skriv: "15. mai markerer palestinarane an-Nakba, katastrofa. Det er ei markering av datoen for opprettinga av staten Israel, 15. mai 1948, som førte til at flesteparten av palestinarane no lever som flyktningar.
I ly av krigen mot Irak har USA pressa palestinarane til å bli med på ein ny fredsavtale, den såkalla "roadmap to peace", vegkart for fred. For å få gjennom denne avtalen har dei pressa dei palestinske myndighetene til å utnemna Mahmoud Abbas til statsminister. Abbas vert sett på som ein representant for det palestinske diplomatiet, og er klar for å gjera store innrømmingar til Israel. Abbas er utnevnt av det palestinske parlamentet, men dei er pressa til dette av amerikanske myndigheter som nekter å samarbeida med Yasir Arafat, fordi Arafat vert sett på som ein representant for den væpna frigjeringskampen. Abbas sa i innsettingstalen sin at alle uautoriserte våpen skulle samlast inn, og at all terrorisme skulle stoppast. Han definerte dermed ikkje nokon skilnad mellom væpna motstand og terrorisme."