AKP - internasjonalt


2003/04/10
The missiles and the bombs of USA and Britain will not determine the future of Iraqi people
Fråsegn frå Fellesorganisasjonen for tyrkiske arbeidarar i Europa (ATIK).


2003/04/09
Danske i okkupasjonsregjeringa?
Danmark ser ut til å få ein representant i den planlagte okkupasjonsregjeringa i Irak.


Krigen mot Irak - motivene bak
Ny bok frå AKP! Du kan lasta ned ein .pdf-fil av denne boka ved å fylgja lenka ovanfor.