AKP - internasjonalt


2003/03/16
Joma, CPP-NPA are terrorists, E.U. maintains
EU vil ikkje ta Sison og CPP-NPA av terroristlista.


2003/03/14
Når EU betaler for å fiske havet tomt
"Trålere fra EU fisker havet tomt utafor afrikanske kyster. EU betaler for fiskerettighetene, men ikke for de fiskeressursene som blir borte."


2003/03/11
Jan Myrdal: FN kan stoppa kriget!
Jan Myrdal skriv om alternativa til ein krig mot Irak.


LO: Oppfordrer til arbeidsstans mot krig
"LO oppfordrer alle forbundene til å følge opp Euro-LOs oppfordring om å markere motstand mot krig i Irak ved å legge ned arbeidet i 5 minutter på fredag 14. mars fra kl 1200."


2003/03/10
Langlesnad: Aspects of India's Economy
Her kan de lesa ei heil bok frå det indiske Research Unit for Political Economy i India om bakgrunnen for krigen mot Irak.