AKP - internasjonalt


2003/01/26
CP of Britain (ml): War it’s not inevitable
"War overIraq is not inevitable. Britain’s involvement in war against Iraq or anywhere else in the world will only come about if we, the British working class, do not act to prevent it."


2003/01/23
- Bush til krig for å erobre OPEC
Førsteamanuensis Ole Gunnar Austvik ved Høgskolen i Lillehammer: "President George W. Bush er ikke bare ute etter Iraks oljeressurser, han ønsker også kontroll over Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC). "


Klassekampen : Olje"streiken" i Venezuela ebber ut
"Oljestreiken ebber langsomt ut, men det vil ta lang tid før produksjonen er tilbake til opp mot tre millioner fat om dagen."


Kommuner for fred
Kampanjen "Kommuner for fred" er i gang.