AKP - internasjonalt


2003/01/18
Freedom Road: Military Matters #7 'Hangul'
Stan Goff om amerikansk imperialisme i Korea.


Nei til krig mot Irak! (AKP)
Aktuelle tekstar og nettstader.


2003/01/15
Tyskland: Igen i år march for Karl & Rosa
18 000 deltakarar i Liebknecht-Luxemburg-marsjen i Berlin, 100 000 på minnemøtet.


Klassekampen : NEPAL: USA trener Nepals hær
"Neste uke deltar amerikanske soldater i en militærøvelse i Nepal. Med amerikansk hjelp skal den maoistiske geriljaen knuses."