AKP - internasjonalt


2002/11/27
Klassekampen: Motstanden vekket
"Det viktigste som har skjedd er at folk er blitt bevisste på at det er mulig å slåss mot frihandelsavtaler og privatisering, mener FMLN-representanten Carlos Palma."2002/11/26
Rakettangrep mot dansk leir
Ein dansk militærleir i Afghanistan er kome under åtak.


2002/11/25
Fråsegner frå kvinnekonferansen i Vancouver
Tidlegare denne månaden vart det halde ein kvinnekonferanse i Vancouver, i samarbeid med ILPS. Frå Noreg deltok delegatar frå Kvinnefronten Her finn du fråsegnene som vart vedtekne der.


Narco News: Lucio Wins in Ecuador
Den venstreorienterte obersten Lucio Gutiérrez har vunne presidentvalet i Ecuador. Les meir i New York Times. Gutierrez vart mellom anna støtta av det
Marxist-Leninistiske Kommunistpartiet i Ecuador og den Demokraiske Folkerørsla.


Klassekampen : – Norge er som en koloni!
Intervju med våpeninspektøren Scott Ritter.