AKP - internasjonalt


2002/10/09
Kva må gjerast: Colombia
Noregs Kommunistiske Studentforbund har ein god bakgrunnsartikkel om Colombia i siste nummer av Kva må gjerast?.
Del 1, 2, 3, 4.2002/10/08
Dagbladet Arbejderen: Millioner mod krig
Opp mot to millionar har demonstrert mot ein eventuell krig mot Irak i Italia og USA dei siste dagane.


Malacañang and AFP psywar, preparing for a possible declaration of a state of emergency
Kommunistpartiet på Filippinane meiner den filippinske regjeringa har set i gang ein psykologisk krig mot den revolusjonære rørsla.


2002/10/07
Proletären: Stöd till befrielserörelser kriminellt
"Efter förlusten i Vietnam har USA återtagit tolkningsföreträdet och makten. Stödet till FNL i Vietnam var omfattande. Riksdagen har nu kriminaliserat sådant ekonomiskt stöd. Vänsterpartiet röstade för denna lag helt i USA-monopolens intresse."


Lula faces run-off for Brazil presidency
'Lula' vann presidentvalet i Brasil, og går vidare til andre runde.


Anti-war protesters rally across US
Titusenar av amerikanarar har protestert mot den krigarske politikken til USA i dag. Les meir om Not in Our Name