AKP - internasjonalt


2002/09/08
Peru’s revolutionary leader kept in solitary confinement for 10 years
Abimael Guzman, meir kjend som Gonzalo, vart arrestert i september 1992. Han var leiar i det pervuianske kommunistpartiet PCP, kjend som Sendero Luminoso. Guzman har no vore isolert i ei fengselscelle i ti år.2002/09/05
Stop the Deportation of Nepalese Asylum-seekers from Belgium
Støtteopprop for progressive nepalske aktivistar som står i fåre for å verta utvist frå Belgia.


Slutdeklaration fra Det 6. Internationale Seminar "Revolutionens Problemer i Latinamerika"
Dansk omsetjing av sluttdokumentet frå årets konferanse i Quito, Ecuador.


Dagbladet Arbejderen: Et nyt Brasilien i verden
Jose Reinaldo Carvalho frå det brasilianske kommunistpartiet PCdoB vonar på valsiger til venstresida og 'Lula' i president- og parlamentsvala 27. oktober.


2002/09/04
Klassekampen : Mandela ut mot Bush
Nelson Mandela går hardt ut mot Irak-politikken til George Bush, og åtvarar resten av verda mot å tillata USA å tura fram som dei vil.


2002/09/03
Greek boycott over euro
The Sun melder at greske forbrukarar vil boikotta euroen for ein dag i protest mot prisauke.


- Vi kommer til København
Dagbladet Arbejderen melder om mobilisering til EU-toppmøtet i København frå Noreg, Finland, dei baltiske statane og Sverige.