AKP - internasjonalt


2002/08/28
Dansk fredsplan for Mellemøsten er dårlig vin på nye flasker
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening kritiserer den danske fredsplanen for å vera ein dårleg kopi av Oslo-avtalen.


Nepal to lift emergency
I samband med parlamentsvalet i Nepal i november vil regjeringa oppheva unntakstilstanden.


Nigeria suspends debt payments
Nigera seier dei ikkje har råd til å betala avdraga på utanlandsgjelda, og har suspendert betalinga av gjelda.


Globaliseringskonferansen 2002
AKP er med på arbeidet med globaliseringskonferansen 2002.


2002/08/27
US plotting to kidnap Joma Sison?
Komiteen for å forsvara filippinske progressive i Europa (CDFPE) hevdar at CIA har planar om å få nederlandsk politi til å arrestera og utlevera Jose Maria Sison, grunnleggjaren av det filippinske kommunistpartiet CPP.


Spansk politi stengte partikontor
Partikontora til det baskiske partiet Batasuna er stengde av politiet, etter vedtak i parlamentet og dom frå Baltazar Garzon.


- Ingen hensikt med våpeninspektører
Visestatsministeren i Irak hevdar i eit intervju med avisa al-Rafidain at om regjeringa i USA har bestemt seg for å gå til åtak på Irak vil dei gjera, utab omsyn til om Irak har tillete våpeninspektørar eller ei.


2002/08/26
Pity the Basque nation
Kommentar frå An Phoblacht/Republican News om forsøka på å forby det baskiske partiet Batasuna i den spanske staten.


Klassekampen: Aristide presses
Haiti: "Motstanden mot president Jean-Bertrand Aristide øker, i takt med presset fra Washington."